Dirk Vanseggelen

Schepen

  • Geboortedatum:

    8 april 1966

Schepen, bevoegd voor
- openbare werken
- gemeentelijk patrimonium
- kerkhoven

  

Met een eerste winterprik en mogelijke gladheid in het vooruitzicht wil de gemeente Pelt alle weggebruikers oproepen tot extra…

Lees meer

Dat samensmelting schaalvoordelen biedt en efficiëntiewinsten helpt boeken, hoef je een Peltenaar niet meer te vertellen. Door…

Lees meer

In Neerpelt is de Broesveldstraat tussen Bermstraat en Justitielaan/Onderwijslaan sinds kort helemaal klaar en opnieuw open. Dat…

Lees meer

Deze week start de herinrichting van het Park van Lille. De gemeente kocht het 50 are grote park bij het teutenhuis ‘Spaas’ in…

Lees meer

De komende dagen staan we stil bij wie ons ontvallen is. Schepen van cultuur Niels Valkenborgh: "Op de begraafplaatsen van De…

Lees meer

De werken aan De Koel zijn nagenoeg klaar. De weg gaat morgen dinsdag 19 september in de ochtend open. Vanaf dan geldt de nieuwe…

Lees meer

Op dinsdag 19 september start de heraanleg van het gedeelte Boseind tussen de Heerstraat en de rotonde met de Biezenweg. De…

Lees meer

Vanaf maandag 4 september wordt de riolering heraangelegd in winkelwandelstraat De Heuf. Er zal dan een maand lang geen doorgang…

Lees meer

Het bestuur van Pelt liet in begin 2023 onderzoeken hoe de Peltenaren de communicatie van de gemeente ervaren. 2000 Peltenaren…

Lees meer

Goed nieuws met het bouwverlof in het vooruitzicht: het merendeel van de wegenwerken schiet goed op. Een aantal werven liggen…

Lees meer

Vanaf 16 juni worden in Pelt de bermen langs gemeentewegen gemaaid. Eerder mag dat niet volgens het bermdecreet. De gemeente…

Lees meer

Het voormalige gemeentehuis aan het Kerkplein is begonnen aan zijn metamorfose tot hedendaags trefcentrum. Het historische…

Lees meer

Begin volgende week starten er op drie plaatsen wegenwerken. De Watergroep legt eerst nieuwe waterleidingen in Boseind tussen de…

Lees meer

Deze periode van het jaar is traditiegetrouw het moment om de eikenprocessierups preventief te bestrijden. Maar massaal…

Lees meer

Volgende week – in principe vanaf dinsdag 2 mei – start de tweede fase van de inrichting van de publieke ruimte in het project…

Lees meer

Op maandag 11 april starten de werken voor de heraanleg van het Marktplein in Neerpelt Centrum. Het wordt een gezellig…

Lees meer

De Koel en het kruispunt met de Leopoldlaan worden vanaf 3 april heringericht. Het doel is om de verkeerscirculatie in en om de…

Lees meer

Vanaf maandag 9 januari wordt de Broesveldstraat heraangelegd vanaf de Justitielaan tot aan de Bermstraat. Ook het kruispunt met…

Lees meer

De volgende weken wordt er gewerkt in de Kerkstraat tussen de Koning Albertlaan en de Pastorijstraat. De werken – het plaatsen…

Lees meer

De gemeente laat de komende weken een aantal gebouwen afbreken. Het gaat om oude en in onbruik geraakte gebouwen waar de…

Lees meer

Deze week en de komende weken – tot eind november – wordt op een 15-tal plaatsen verspreid over de gemeente gewerkt aan de wegen…

Lees meer

Op dinsdag 1 november staan we stil bij wie ons ontvallen is. Op de begraafplaatsen van De Roosen, Overpelt-Centrum,…

Lees meer

Na het gemeentehuis is nu ook de vernieuwde gemeentelijke technische site aan de Lieven Bauwenslaan in gebruik genomen. De twee…

Lees meer

Vanaf maandag 5 september voert De Watergroep werken uit in de Zandstraat tussen de Romeinse Dijk en de Rieterheide. De werken…

Lees meer

Deze maand loopt opnieuw de actie Maai Mei Niet. Ook de gemeente Pelt neemt deel. Verschillende stukken openbaar gras krijgen…

Lees meer

De gemeenteraad van 28 oktober 2021 heeft de herinrichting van het kruispunt Leopoldlaan-De Koel goedgekeurd. Er komen…

Lees meer

Wie in Pelt naar het graf van een dierbare overledene wil zoeken, kan dat thuis doen via een nieuw eenvoudig digitaal…

Lees meer

Pelt pakt de draad weer op voor de heraanleg van het Marktplein in Neerpelt-Centrum. In 2016-2017 was er al een voortraject om…

Lees meer

Op dinsdag 3 augustus aanstaande start de gemeente met de omgevingsaanleg in fase 1 van het project ‘Agter de Heuf’. In eerste…

Lees meer

Door het koude en natte weer van de maand mei is de gemeente Pelt nog niet kunnen starten met de verdelging van…

Lees meer

Sinds afgelopen zaterdag zijn de medewerkers van de gemeentelijke technische dienst met verschillende ploegen bijna onafgebroken…

Lees meer

De afgelopen maanden kreeg de begraafplaats Eindakker een nieuwe inkleding. De oude omheining, de groenvoorziening en het…

Lees meer

Vanaf maandag 4 januari zullen zowel in de Lindestraat als in de Sint-Hubertusstraat ter hoogte van het nieuwe WZC Teutenhof…

Lees meer

In de loop van deze week starten er rioleringswerken in het gedeelte Blaasstraat tussen de Kapelstraat en de Zwamstraat. Het…

Lees meer

De nieuwe aansluiting op de Ringlaan vanuit het projectgebied Agter de Heuf is open. De aansluiting moet ervoor zorgen dat het…

Lees meer

De aanleg van de omgeving rondom woonzorgcentrum Teutenhof gaat volgende week van start. Die omgeving in het centrum van…

Lees meer

Wie in Pelt naar het graf van een dierbare overledene wil zoeken, kan gebruik maken van een digitaal opzoeksysteem. Aan de…

Lees meer

Volgende week start de heraanleg van de Romeinse Dijk. Eerder dit jaar heeft de Watergroep alvast nieuwe waterleiding gelegd ter…

Lees meer

Pelt test momenteel een nieuwe methode uit om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Een elektrische onkruidbestrijder stuurt…

Lees meer

De komende weken krijgt de begraafplaats Eindakker een nieuwe inkleding. De huidige omheining, de groenvoorziening en het…

Lees meer

De werken aan de Lindelsebaan worden afgerond. In de week van 29 juni krijgen de fietspaden een bestrijking en rode slemlaag. In…

Lees meer

De Ringlaan is klaar. Nadat afgelopen week de slemlagen aangelegd werden, is deze week nog de definitieve belijning aangebracht.

Lees meer

Het gedeelte Leopoldlaan vanaf de rotonde aan de N790 tot aan de Dommel is klaar. De weg is terug open. Bijna dag op dag een…

Lees meer

Half maart vielen de wegenwerken allemaal stil als gevolg van de corona-maatregelen. Schepen van openbare werken Dirk…

Lees meer

Wie thuis eikenbomen heeft, kan van half mei tot eind juni last krijgen van processierupsen. De gemeente wil dit voorkomen door…

Lees meer

De gemeenteraad van Pelt keurde op 19 december het meerjarenplan 2020-2025 goed. In dat meerjarenplan staan de projecten die de…

Lees meer

Tijdens de kerstvakantie heeft de bouwsector collectief verlof. De wegenwerken liggen dan stil. Voor het zover is, hebben de…

Lees meer

Op vrijdag 6 december in de loop van de namiddag gaat de Sellekaertsstraat weer in beide richtingen open voor alle verkeer. De…

Lees meer

Aan begraafplaats De Roosen heeft de gemeente zopas een aantal fijnsparren en zilverdennen gerooid. Ze zullen later vervangen…

Lees meer

Aanstaande vrijdag 22 november gaat de Ringlaan vanaf 16.00 uur weer open in beide richtingen. De stoepen zijn klaar, de…

Lees meer

Er wordt de komende maanden gewerkt aan de passantenhaven van Sint-Huibrechts-Lille. De gemeente wil het havengebied opwaarderen…

Lees meer

In het kader van de heraanleg van het laatste stukje Leopoldlaan werd zopas de nieuwe koker aangelegd die de Dommel onder de weg…

Lees meer

Vanaf maandag 28 oktober start Fluvius (vroeger Infrax) met graafwerken in de Sellekaertsstraat. Deze werken zijn nodig voor de…

Lees meer

De gemeente Pelt gaat de Romeinse Dijk heraanleggen. Dat heeft de gemeenteraad van 26 september 2019 beslist. De Romeinse Dijk…

Lees meer

"Het bouwverlof komt eraan. Tijd om een overzichtje te maken van de stand van zaken bij de grote wegenwerken in Pelt. Het gaat…

Lees meer

De gemeente Pelt is deze week gestart met de verdelging van processierupsen in de gemeente. Die zitten momenteel in hun juiste…

Lees meer

Op 6 mei – dat is onmiddellijk na het EMJ – starten de werken voor de heraanleg van de Leopoldlaan vanaf de rotonde aan de N790…

Lees meer

Vanaf 25 maart worden nieuwe voetpaden aangelegd op de Lindelsebaan. Daardoor zal er in opeenvolgende fases eenrichtingsverkeer…

Lees meer

De werken voor de renovatie en herinrichting van de Ringlaan gaan van start op 4 februari. De beslissing tot renovatie van de…

Lees meer

Deze avond werd de nieuwe Peltse gemeenteraad geïnstalleerd onder ruimte belangstelling van de Peltse inwoners. Onder leiding…

Lees meer

Een nieuwe gemeente, een nieuw schepencollege, een nieuwe aanpak Het toekomstig schepencollege van Pelt wil de uitdagingen voor…

Lees meer

De CD&V-fractie in de nieuwe  gemeenteraad van Pelt heeft vanavond de raadsleden aangeduid die ze zal voordragen als schepenen…

Lees meer

Wij stellen u voor aan onze kandidaat op de 9e plaats van CD&V Pelt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018: Dirk…

Lees meer

Op dinsdag 7 augustus beginnen op de Breugelweg de werken tussen de Sint-Annastraat (het gedeelte richting Kleine-Brogel) tot…

Lees meer

Als gevolg van de aanhoudende droogte hebben in de landbouw een aantal teelten heel wat schade opgelopen of zijn teelten zo goed…

Lees meer

De Overpeltse Ringlaan krijgt een grondige opknapbeurt. Dat besliste de gemeenteraad van 28 juni 2018. De voetpaden worden…

Lees meer

De gemeenteraad van 26 april 2018 keurde  een samenwerkings-overeenkomst met Infrax goed waardoor Infrax voor 1,7 miljoen zal…

Lees meer

De gemeente Overpelt stelt momenteel de drie kandidaat-ontwerpen van masterplan voor het woonproject Haspershoven voor aan het…

Lees meer

Binnenkort beginnen op de Breugelweg de rioleringswerken vanaf de Sint-Annastraat tot op de rotonde aan de Ringlaan. Het…

Lees meer

Momenteel wordt een nieuwe verlichting aangelegd aan de kerk. "Bedoeling van de verlichting is om verschillende gebouwen met…

Lees meer