Tonny Kauffmann

Gemeenteraadslid

  • Geboortedatum:

    6 januari 1975

Gemeenteraadslid
Politieraadslid

  

De gemeenteraad van Pelt keurde op 19 december het meerjarenplan 2020-2025 goed. In dat meerjarenplan staan de projecten die de…

Lees meer

Deze avond werd de nieuwe Peltse gemeenteraad geïnstalleerd onder ruimte belangstelling van de Peltse inwoners. Onder leiding…

Lees meer

Wij stellen u voor aan onze kandidaat op de 24e plaats van CD&V Pelt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018:…

Lees meer

Fietsen langs Neerpeltse landbouwbedrijven is nu nog leuker en informatiever. De opgewaardeerde fietsroute ‘Boerenloeren’…

Lees meer

De jaarlijkse onderhoudswerken aan het Neerpeltse wegennet zijn gestart. Zo houden we de openbare infrastructuur, zoals wegen,…

Lees meer

Tijdens de zomervakantie bezochten de leden van het Neerpeltse schepencollege de verschillende jeugdverenigingen die op kamp…

Lees meer

Als gevolg van de aanhoudende droogte hebben in de landbouw een aantal teelten heel wat schade opgelopen of zijn teelten zo goed…

Lees meer

De gemeente Neerpelt doet een oproep aan haar inwoners om de apotheose van Neerpelt bezwijkt mee vorm te geven. Op donderdag 29…

Lees meer

Na maanden hard werken door het team van ‘Neerpelt bezwijkt voor Herent’ werden vandaag twee beleveniswandelingen in het…

Lees meer

Elk jaar gaan de Neerpeltse basisscholen op bezoek bij een Neerpeltse landbouwer, mede ondersteund door de gemeente…

Lees meer

De jaarlijkse onderhoudswerken aan het Neerpeltse wegennet zijn deze week begonnen door aannemer Eikenaar. Schepen van openbare…

Lees meer

De gemeente en OCMW Neerpelt schenken het budget voor de opmaak, druk en verzending van de papieren kerstkaarten aan de…

Lees meer

De Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) reikte deze week prijzen uit aan diverse groenrealisaties in Vlaanderen. In de…

Lees meer

Met 360.000 euro van Vlaanderen, Europa en de provincie Limburg mogen ze in Hoeselt, Neerpelt, Haspengouw en Voeren een…

Lees meer

Vanavond werd het project Buurtgezellen verder uitgerold over onze gemeente. Na Damsheide, Grote Heide en Sint-Huibrechts-Lille…

Lees meer

Vrijwilligers vormen het kloppend hart van het Neerpeltse verenigingsleven. Voor vele organisaties en verenigingen is het een…

Lees meer

De zomer is bijna ten einde en dus is het weer tijd voor de jaarlijkse onderhoudswerken aan de Neerpeltse wegen. Scheuren in het…

Lees meer

De gemeente startte eind maart met het verplanten van lindebomen in de Norbertinessenlaan. Deze verhuisden naar de gemeentelijke…

Lees meer

Maar liefst 2.400 buren likten vandaag in 54 Neerpeltse straten en pleinen aan een ijsje tijdens de jaarlijkse Dag van de Buren.

Lees meer

Tijdens het winterseizoen staat de Neerpeltse strooidienst paraat om bij sneeuwval of ijzel de belangrijkste verkeersassen…

Lees meer

Afgelopen week werd het charter ondertekend tot oprichting van het wateragentschap Noord-West Limburg tussen de gemeentebesturen…

Lees meer

Ingevolge de wijzigende klimaatomstandigheden is er steeds vaker sprake van wateroverlast dan wel verdroging.  “Om hiervoor…

Lees meer

Achter de schermen is het Neerpeltse gemeentebestuur samen met het studiebureau volop bezig  met de voorbereiding voor het maken…

Lees meer

Zopas mocht onze schepen Tonny Kauffmann (o.m. bevoegd voor integraal waterbeheer) het lint doorknippen in de vernieuwde…

Lees meer

Elke woensdagmorgen is het werfvergadering in de Parklaan ivm met de werken die er momenteel bezig zijn (Parklaan, Teutenlaan en…

Lees meer